Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Elektronska prijava za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2019/20 na Pedagoški fakulteti UL

Prijava za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje

Pregled razpisa